Regelverk

Efter beslut från Transportstyrelsen började nya regler gälla i maj 2011 för utformning av de prislistor som ska sitta i och utanpå taxifordon. Varje prislista ska utformas på ett särskilt sätt och reglerna för utseende och uppbyggnad är detaljerade och innehåller en rad krav. Dessa krav omfattar till exempel hur man får formulera sig, men även detaljerade krav på utformning, typsnitt, etc. Enligt kraven ska prislistorna utanpå och inuti fordonet innehålla olika information och vara olika utformade.

När ni beställer era prislistor från taxiprislista.se slipper ni själva göra originalen. Ni kan dessutom vara säkra på att prislistorna följer det nya regelverket och att utformningen har skett i nära samarbete med Transportstyrelsen.